forfatter

Vibeke Axelsen

Født 1960. Cand.scient. i kemi og fysik fra Århus Universitet, 1986. 1990-2007 lektor på Midtfyns Gymnasium. Fra 2007 ansat på Egaa Gymnasium, herudover en mængde hverv som it-vejleder, studieleder, kursusleder og censor (bl.a. på Kemiske Undervisningsforsøg (KUF) ved Århus Universitet fra 2007). Hun har været medlem af Opgavekommissionen i kemi 2006-2010 og desuden været aktiv i Kemilærerforeningens styrelse 1999-2008, heraf 7 år som formand. Andre udgivelser: Medforfatter på ”IKT i kemiundervisningen i gymnasiet og hf” udg. af Undervisningsministeriet i samarbejde med Kemilærerforeningen. Uddannelsesstyrelsens temahæfteserie nr. 8/1999 Medforfatter på ”Projektarbejde i kemi – i gymnasiet og hf” udg. af Undervisningsministeriet i samarbejde med Kemilærerforeningen. Uddannelsesstyrelsens temahæfteserie nr. 17/2001. Medforfatter på ”Formelsamling Kemi A”, Kemiforlaget 2008.

 

Bøger af denne forfatter ...

Læs mere

Basiskemi B

Basiskemi B er en gennemrevideret og forøget udgave af Kemi 2000 B-niveau. Sammen med Basiskemi C dækker Basiskemi B kernestoffet på B-niveauet. Bogens ni kapitler er følgende: 1. Kemiske reakt...

DKK
275,00
KØB
Læs mere

Basiskemi A

Basiskemi A giver sammen med Basiskemi C og Basiskemi B en grundig indføring i kernestoffet til kemi A. Hvert kapitel afsluttes med en opsamling af de nye kemiske begreber, som eleverne kan arbejde m...

DKK
260,00
KØB
Læs mere

Basiskemi C

Basiskemi C indeholder en grundig indføring i kemiens grundbegreber: grundstoffer, ioner og ionforbindelser, kovalente bindinger, mængdeberegninger, blandinger, organisk kemi samt syre/base- og redo...

DKK
235,00
KØB
Læs mere

Basiskemi C. Notatark (pdf med indtastfelter)

Gratis notatark til opsamlingerne i BASISKEMI C. BASISKEMI C. NOTATARK knytter sig til den afsluttende opsamling i hvert kapitel i BASISKEMI C, hvor du kan træne de nye begreber. Når du samler di...

Læs mere

Basiskemi B. Facit (e-bog), 3 årig licens

Indeholder facit til alle opgaver i BASISKEMI B. Kan læses online (Online gennemsyn) her på haase.dk eller købes som e-bog. ...

DKK
38,75
KØB
Læs mere

Basiskemi A. Facit (e-bog), 3 årig licens

Indeholder facit til alle opgaver i BASISKEMI A. Kan læses online (Online gennemsyn) her på haase.dk eller købes som e-bog. ...

DKK
38,75
KØB
Læs mere

Basiskemi C. Facit (e-bog), 3 årig licens

Indeholder facit til alle opgaver i BASISKEMI C. Kan læses online (Online gennemsyn) her på haase.dk eller købes som e-bog. ...

DKK
32,50
KØB
Læs mere

Basiskemi A. Notatark (pdf med indtastfelter)

Gratis notatark til opsamlingerne i BASISKEMI A. Dette notatark knytter sig til den afsluttende opsamling i hvert kapitel i BASISKEMI A, hvor du kan træne de nye begreber. Når du samler dine ark i...

Læs mere

Basiskemi B. Notatark (pdf med indtastfelter)

Gratis notatark til opsamlingerne i BASISKEMI B. Dette notatark knytter sig til den afsluttende opsamling i hvert kapitel i BASISKEMI B, hvor du kan træne de nye begreber. Når du samler dine ark i...

Læs mere

Basiskemi B Xperimentér (trykt bog)

Indeholder 55 eksperimenter, vekslende mellem simple, der tjener til træning af almindelige laboratoriefærdigheder, og eksperimenter af mere omfattende karakter. Nogle eksperimenter er angivet i to ...

DKK
985,00
KØB
Læs mere

Basiskemi C Xperimentér (trykt bog)

Basiskemi C Xperimentér indeholder 32 eksperimenter, der veksler mellem simple, som tjener til træning af almindelige laboratoriefærdigheder, og eksperimenter af mere omfattende karakter. Nogle eks...

DKK
860,00
KØB
Læs mere

Basiskemi A Xperimentér (trykt bog)

Basiskemi A Xperimentér indeholder 50 eksperimenter, både korte, der kan udføres i en enkelt lektion, og mere omfattende, som kan placeres i et længere undervisningsforløb, anvendes i forbindelse...

DKK
985,00
KØB
Læs mere

Basiskemi C Xperimentér. Elevbog (e-bog), 3-årig licens

Basiskemi C Xperimentér indeholder 32 eksperimenter, der veksler mellem simple, som tjener til træning af almindelige laboratoriefærdigheder, og eksperimenter af mere omfattende karakter. Nogle er ...

DKK
32,50
KØB
Læs mere

Basiskemi A Xperimentér. Elevbog (e-bog), 3-årig licens

Basiskemi A Xperimentér indeholder 50 eksperimenter, både korte, der kan udføres i en enkelt lektion, og mere omfattende, som kan placeres i et længere undervisningsforløb, anvendes i forbindelse...

DKK
40,00
KØB
Læs mere

Basiskemi B Xperimentér. Elevbog (e-bog), 3-årig licens

Indeholder 55 eksperimenter, vekslende mellem simple, der tjener til træning af almindelige laboratoriefærdigheder, og eksperimenter af mere omfattende karakter. Nogle eksperimenter er angivet i to ...

DKK
40,00
KØB
Læs mere

Basic Chemistry C. Worksheet (pdf)

Free worksheet for repetition of each chapter in Basic Chemistry C. Download pdf below....

DKK
0,00
KØB
Læs mere

Basic Chemistry C. Answers (e-bog)

Answers to all problems in Basic Chemistry C. Cam also be viewed online (free of charge)....

Læs mere

Basiskemi C (e-bog), 3-årig licens

Basiskemi C er en ny, gennemrevideret udgave af Kemi 2000 C-niveau. Med nyt indbydende layout lægger den som sin forgænger op til en grundig indføring i kemiens grundbegreber, forklaret så alle ka...

DKK
63,75
KØB
Læs mere

Basiskemi A (e-bog) 3-årig licens

Basiskemi A giver sammen med Basiskemi C og Basiskemi B en grundig indføring i kernestoffet til kemi A. Hvert kapitel afsluttes med en opsamling af de nye kemiske begreber, som eleverne kan arbejde m...

DKK
76,25
KØB
Total: 19 titler fundet

Haase Forlag A/S | Løvstræde 8, 2.tv. | 1152 København K | haase@haase.dk | Salgs- og handelsbetingelser