Kemi

19 sider
ISBN 9788755950108
Udgivelsesdato:
29. jan. 2010
Basiskemi
Af Helge Mygind
Vibeke Axelsen
Ole Vesterlund Nielsen

Del på Facebook

Basiskemi C. Notatark (pdf med indtastfelter)

Gratis notatark til opsamlingerne i BASISKEMI C.

BASISKEMI C. NOTATARK knytter sig til den afsluttende opsamling i hvert kapitel i BASISKEMI C, hvor du kan træne de nye begreber.

Når du samler dine ark i løbet af skoleåret, vil du samtidig have en oversigt over kernestoffet til kemi på C-niveau og en forestilling om, hvad der forventes til eksamen.

Notatarket til BASISKEMI C benyttes til alle udgaver af lærebogen, trykte som digitale.

Hent notatarket nederst.


Presse / Download

Gratis notatark til Basiskemi C Hent fil

Haase Forlag A/S | Løvstræde 8, 2.tv. | 1152 København K | haase@haase.dk | Salgs- og handelsbetingelser