Kemi

182 sider
ISBN 9788755950337
Udgivelsesdato:
09. dec. 2013
Basiskemi
Af Helge Mygind
Ole Vesterlund Nielsen
Vibeke Axelsen

Del på Facebook

Basiskemi B Xperimentér (e-bog)

Indeholder 55 eksperimenter, vekslende mellem simple, der tjener til træning af almindelige laboratoriefærdigheder, og eksperimenter af mere omfattende karakter. Nogle eksperimenter er angivet i to versioner, en i normalskala og en i mikroskala. Andre findes kun i mikroskalaudgave.

Materialet er udarbejdet i tilknytning til Basiskemi-systemet, men kan uden vanskeligheder benyttes sammen med andre lærebogssystemer.

Prisen er en engangspris og giver adgang for alle skolens lærere i ubegrænset tid.

Bogen leveres i pdf-format med selvstændige filer for hvert eksperiment, der nemt kan distribueres til eleverne.

Forhandles ikke på haase.dk.
Kan købes til ca. 2.475,00 DKK Her


Presse / Download

Rettelsesblad Hent fil

Haase Forlag A/S | Løvstræde 8, 2.tv. | 1152 København K | haase@haase.dk | Salgs- og handelsbetingelser