Titel

9 sider
ISBN 9788755951563
Udgivelsesdato:
06. jul. 2018
BasisMatematik
Af Flemming Pedersen
Christian Thybo

Del på Facebook

Supplerende øvelser til BasisMatematik · Grundforløbet

Dette gratis supplement til "BasisMatematik · Grundforløbet" indeholder ekstra øvelser til de første syv kapitler plus øvelser af mere generel karakter. Øvelserne har forskellig karakter. Nogle viser matematiske udfordringer fra historien, andre viser sider af stoffet, der ikke blev fundet plads til i lærebogen, og atter andre peger frem mod det, du senere får mulighed for at lære i faget. For alle øvelser gælder dog, at der er skruet en anelse på sværhedsgraden i forhold til lærebogen.


Presse / Download

Supplerende øvelser Hent fil

Haase Forlag A/S | Løvstræde 8, 2.tv. | 1152 København K | haase@haase.dk | Salgs- og handelsbetingelser